شرکت سهامی بیمه "ما" با چند هدف اقدام به راه اندازی و فعالیت مرکز آینده پژوهشی نموده است:
- شناخت و درک موضوعات جدید در صنعت بیمه و نحوه برخورد با آن ها
- مطالعه  در مورد رشد فناوری در آینده و بهره¬ گیری از آن برای انجام تحقیقات کاربردی 
- پذیرش و درک اهمیت ایده‌ها برای خلق و شکل دهی آینده‌ای برتر و مطلوب
این مرکز تحت نظر معاونت برنامه ریزی و فناوری شرکت، فعالیت خود را در چهار محور اصلی پژوهش، خلق ایده، ترویج آموزش و شتاب دهی کسب و کار  پیش خواهد برد.