با توجه به این که در مقالات قبل بیان شده است که تبلیغات در هر زمینه و در هر حرفه ای انواع مختلفی دارند، لذا ما لازم دانستیم که به منظور فهم بهتر روش های تبلیغاتی و نحوه کارایی هر یک، در مقالاتی متعدد به بررسی این روش ها پرداخته و در این مقاله نیز به بررسی روش تبلیغات محیطی خواهیم پرداخت.

بررسی روش تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی یکی از بهترین و پرکاربردترین روش های تبلیغاتی در کشور ماست که هنوز هم در میان تمام روش های تبلیغاتی جایگاه خود را دارد. منظور از این روش این است که تبلیغات در بیرون از محل کار و در محیط جامعه صورت می گیرد در نتیجه مردم خواه ناخواه این تبلیغات را خواهند دیدی در نتیجه این مسئله بسیار اهمیت دارد که تبلیغات شما چه کیفیتی داشته باشد زیرا بیشتر از سایر از روش های تبلیغات توسط مردم رویت خواهد شد و لذا تاثیرگذاری بیشتری را به دنبال دارد. 
به طور کلی روش تبلیغات محیطی به دو دسته تقسیم می شود:
1- تبلیغات خارجی
در این حالت آگهی های تبلیغات در محیط خیابان ها و سطح شهر قرار می گیرند همانند بیلبوردهای تبلیغاتی، آگهای های روی تابلوهای اعلانات، تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل های و...
2- تبلیغات داخلی
اما گاها دیده می شود که برخی از آگهی های تبلیغات در داخل شهر ولی در مکان های سرپوشیده ارائه می شوند برای مثال آگهی های موجود در سالن مترو، داخل فرودگاه ها و... که به همین دلیل به این روش تبلیغات محیطی، تبلیغات داخلی گفته می شود.

مهمترین مزیت های تبلیغات محیطی

همان گونه که بیان کردیم روش تبلیغات محیطی یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی است که در افزایش فروش و همچنین معرفی بهتر کسب و کار اهمیت زیادی دارد. لذا دانستن کارایی و مزیت تبلیغات محیطی منجر می شود که در انتخاب به جای آن برای هدف مورد نظر، بهتر عمل نمایید. دو مورد مهمترین مزیت های این روش عبارتند از:
1- در تعریف کلی از تبلیغات محیطی بیان شد که در این روش آگهی ها در سطح شهر چه در مکان های سرباز و چه در مکان های سرپوشیده نصب شده و در نتیجه عموم مردم ناخواسته مجبور به دیدن این تبلیغات هستند لذا تاثیرگذارتر خواهند بود. به ویژه زمانی که متن تبلیغاتی، بسیار جذاب و متناسب با سلیقه فعلی اکثریت جامعه باشد.
2- شما با یک بار تبلیغ، در واقع تبلیغاتی مکرر را انجام داده اید. به این معنا که هر بار که یک فرد از جامعه آگهی تبلیغاتی شما را مشاهده می کند مثل این است که چندبار متنی را بخواند در نتیجه به مرور زمان این متن ملکه ذهنش شده و آن را به خاطر می سپارد پس در تبلیغات محیطی شما می توانید در ذهن مخاطب ماندگار شوید.