یک نکته بسیار مهم که در زمینه تبلیغات لازم است بیان کنیم این است که به همان اندازه که تبلیغات مناسب می تواند منجر به موفقیت شما شود، تبلیغات غیر اصولی و نامناسب نیز می تواند مخرب باشد. به همین دلیل است که شما در زمان تبلیغات نه تنها باید اصول تبلیغات را رعایت کنید بلکه از اشتباهات دیگران در این زمینه باخبر باشید تا تجربه ای برای شما گردد. 

در ادامه قسمت قبل ما به برخی از اشتباهات مهم در تبلیغات اشاره کرده ایم و در این مقاله به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت:
7- اتکا به تبلیغات تکراری
قبلا بیان کرده ایم که یکی از استراتژی های مهم در تبلیغات این است که برندسازی انجام دهید به این صورت که در هر آگهی تبلیغاتی یک وجه ثابت همانند رنگ، یک جمله تبلیغاتی و... داشته باشید اما این بدان معنا نیست که از آگهی های تکراری برای کار خود استفاده کنید. متن و آگهی تکراری منجر می شود که به مرور زمان به دلیل کسالت بار بودن تبلیغ، مخاطبین را از دست داده و به آگهی های شما توجهی نکنند.
8- عدم توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری
در دنیای امروز اینترنت گسترش زیادی یافته و در نتیجه ارتباط با نقاط مختلف دنیا بسیار راحت شده است. لذا شما از همین طریق می توانید با هزینه و وقت کم به خوبی کسب و کار خود را به دنیا معرفی کنید. لذا شما در مسیر تبلیغات باید همزمان با تکامل فناوری حرکت کنید.
9- تبلیغات بدون برنامه ریزی
نکته بسیار مهم در تبلیغات، داشتن برنامه ریزی است. توجه داشته باشید که تعداد زیاد تبلیغات به معنی موفقیت بیشتر نیست بلکه همیشه افراط و تفریط در هر زمینه ای خسارت آفرین خواهد بود. همان گونه که تبلیغات کم شما را از بازار رقابت دور می کند بلکه تبلیغات بیش از حد نیز باعث می شود که در ذهن مخاطبین وجه خوبی نسبت به شما ایجاد نشده و حس می کند که شما قصد دارید به هر قیمتی خود را به مردم معرفی کنید. لذا برنامه ریزی در تبلیغات و اعتدال را رعایت نمایید.
10- تبلیغات دروغین
تبلیغات شما باید کاملا صادقانه براساس تمام آن مواردی باشد که از طریق کالا یا خدمات خود به مشتری ارائه می کنید. تبلیغات فریب دهنده به منظور جلب تعداد بیشتر مشتری منجر می شود که اعتبار شما در جامعه از بین برود زیرا به هر حال مشتریان با حقیقت امر شما روبرو شده و در آن زمان شما به عنوان یک برند دروغگو در ذهنشان مجسم می شوید.