در زمینه استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات و کسب و کار در بازار جهانی و در نتیجه کسب رتبه بهتر در میان رقبا، شما باید به یک مسئله مهم توجه داشته باشید و آن اهمیت به تطابق نوع روش تبلیغاتی با اهدافی است که مد نظر دارید. لازمه این انتخاب صحیح، آشنایی با انواع روش های تبلیغاتی است. در قسمت قبل از این مقاله به معرفی و بررسی روش تبلیغات شخصی پرداخته شد و در این مقاله سعی می شود که برخی دیگر از روش ها به به طور کامل بررسی کنیم.

بررسی روش تبلیغات تجاری

 

منظور از تبلیغات تجاری، کلیه ای از روش هایی است که شما از آن کمک می گیرید تا به بهترین روش ممکن کسب و کار خود را به دنیا معرفی کرده و در نتیجه مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کنید. به عبارت دیگر تبلیغات تجاری برای بیزینس بیشتر اعمال می شود. در این روش به عنوان صاحب آن حرفه باید بدانید که تبلیغ نویسی چگونه انجام می گیرد و در نتیجه بتوانید یک آگهی تبلیغاتی را تهیه کنید. تبلیغات تجاری به دو دسته تقسیم می شود که این تقسیم بندی بر مبنای نحوه معرفی فعالیت و کسب و کار شماست:
1- تبلیغات تجاری مستقیم (صریح)
در این روش شما به صورت مستقیم و کاملا واضح و صریح فعالیت های خود را به مردم معرفی می کنید. در نتیجه مردم با خواندن یا شنیدن این پیام تبلیغات به خوبی متوجه می شوند که این یک آگهی کاملا تبلیغاتی است. برای نمونه می توان به آگهی هایی اشاره نمود که برای معرفی کلاس های کنکور ارائه می شوند و مخاطب به خوبی به جنبه تبلیغاتی ان پی خواهد برد.
2- تبلیغات تجاری غیر مستقیم (ضمنی)
اما گاها صاحبان مشاغل به دنبال این هستند که از آگهی ها و روش هایی برای معرفی محصول یا کسب و کار خود کمک بگیرند که مخاطب بدون آن که متوجه تبلیغاتی بودن آن شود به سمت هدف مورد نظر جلب گردد. فرض کنید که شما به یک همایش رفته اید و مشاهده می کنید که تمام محصولات خوراکی که در آن همایش ارائه شده است، از یک برند هستند ولی شما متوجه نمی شوید که این برند خواسته تا با زیرکی تمام بدون این که مصرف کننده متوجه شود، محصول خود را در ذهنش ماندگار کند.
نکته:
در تبلیغات تجاری هدف اصلی، افزایش فروش است و در نتیجه باید به گونه ای تنظیم گردد که مخاطب به مشتری ماندگار تبدیل شود. لذا چه در آگهی مستقیم و چه غیر مستقیم باید بهترین متن یا روش را برای معرفی صادقانه کسب و کار و یا محصول مستقیم در نظر بگیرید.