تاثیر تبلیغات در هر کسب و کار و فعالیتی بر صاحبان مشاغل پوشیده نیست. همه ما بر این باور هستیم که تبلیغات بهترین راه برای جلب مخاطب و افزایش تعداد مشتریان است لذا این موضوع بسیار مهم است که شما از چه روشی کمک گرفته و کیفیت تبلیغاتی در چه حد باشد. اما متاسفانه برخی از افراد در انجام تبلیغ به صورت ناخواسته مرتکب اشتباهاتی می شوند که منجر به بازخور منفی شده و در نتیجه ریزش تعداد مشتریان را شاهد خواهد یافت. با توجه به این که این اتفاق مکررا دیده شده است به همین دلیل ما لازم دانستیم که به تفصیل در مورد اشتباهات رایج در تبلیغات صحبت کنیم.
1- عدم توجه به تکرار در تبلیغات
برخی از افراد پس از این که مدتی در مورد کسب و کار خود تبلیغ می کند، دست از تبلیغات کشیده و مخاطب به طور ناگهانی با حذف این برند در بازار تبلیغاتی مواجه می شود. این کار باعث می شود که با حذف شدن تبلیغات، در ذهن مخاطب نیز حذف شوید. 
2- استفاده از روش تبلیغاتی نادرست
مهمترین رکن در تبلیغات موثر این است که نوع روش تبلیغاتی با کسب و کار شما تطابق داشته باشد. لازم است بدانید که اگر روش انتخابی با کالا و خدمات شما همخوانی نداشته باشد باعث می شود که ذهنیت مخاطب نسبت به شما خراب شده و در نتیجه رتبه شما افت کند.
3- ارائه تبلیغات در مکان های نامناسب
فرض کنیم که شما در نظر دارید آگهی تبلیغات خود را بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر منتشر کنید؛ انتخاب مکان ارائه آگهی اعتبار شما را در ذهن مخاطب تعیین می کند. نصب آگهی در مکان های نامناسب منجر می شود که از نظر مخاطب جایگاه خوبی را به دست نیاورید.
4- تبلیغات در زمان نامناسب
برای تبلیغات کالا و یا خدمات خود باید به دنبال بهترین فرصت باشید. دقیقا زمانی که خبری از رقبای کاری شما نبوده  و فضای بازار کاری برای معرفی شما بسیار مهیاست. انجام تبلیغات در زمانی که رقابت کاری بسیار بالاست شانس موفقیت شما را کاهش خواهد داد.
5- عدم توجه به استراتژی تبلیغات
تبلیغات دارای اصول و استراتژی هایی است که باید تبلیغات را براساس آن تنظیم نمایید تا اعتبار داشته باشد. شاید برای شما این مطلب جالب باشد که هر اندازه تبلیغات شما معتبر و اصولی تر باشد می تواند اعتبار کاری شما را تضمین نماید که این کار منوط به تبلیغات اصولی است.
6- غافل شدن از روند کیفیت تبلیغات
همیشه تبلیغات خود را دنبال کنید تا بدانید این نوع تبلیغ تا چه حد توانسته است در افزایش جذب مشتری موفق باشد. عدم توجه به این موضوع باعث می شود که شما نتوانید نقاط قوت و ضعف خود را یافته و تبلیغات خود را در جهت موفقیت در کسب و کار مدیریت کنید.