تبلیغات مهمترین رکن در هر کسب و کار و حرفه ای است. مسلما شما در هر زمینه ای که فعالیت می کنید رقبای کاری خاص خود را نیز خواهید داشت که برای موفقیت بیشتر نسبت به رقبا باید بتوانید خود را بهتر در بازار کار معرفی کرده و در نتیجه مشتریان بیشتری را به دست بیاورید. در این زمان است که تبلیغات اهمیت خود را نشان می دهد. اما زمانی که شما قصد دارید از میان انواع روش های تبلیغاتی متناسب با هدف خود برخی را انتخاب نمایید باید مهمترین استراتژی های تبلیغات را در نظر گرفته و براساس آن عمل نمایید. در میان تمام استراتژی های تبلیغاتی، مهمترین آن ها عبارتند از:
1- مخاطبین و مشتریان خاص خود را بشناسید.
این مسئله همیشه در هر فعالیت اقتصادی تاکید شده است که هر حرفه ای مشتریان و مخاطبین خاص خود را دارد. به این معنا که همه مردم به خدمات شما نیاز ندارند بلکه شما حتی باید قبل از شروع به کسب و کار، میزان استقبال مردم را براساس نیازشان به آن کالا و خدمات سنجیده و در صورتی که مطمئن شدید که فعالیت شما جایگاه ایده آلی را پیدا خواهد کرد، وارد آن حرفه شوید. این مسئله در مورد عرضه کالا و تبلیغات نیز وجود دارد. شما برای معرفی کالای خود باید نوع مخاطبین خود را در نظر گرفته و آگهی های تبلیغاتی را متناسب با آن ها تنظیم نمایید تا بازخور مثبت دریافت کنید..
2- همیشه پیگیر روند تبلیغات خود باشید.
توجه داشته باشید که در زمان تبلیغات، وظیفه شما تنها با ارائه آگهی تبلیغ تمام نمی شود بلکه این تازه شروع کار است. شما باید مدام پیگیر روند تبلیغات خود باشیدتا متوجه شوید که آیا این روش اثر بخش بوده است یا خیر. برای مثال در تبلیغات اینترنتی شما باید بخشی را به بیان دیدگاه و نظرات کاربران اختصاص دهید تا با اطلاع از نظرات آن ها میزان موفقیت روش تبلیغاتی مورد نظر را بررسی کنید. و یا ارائه آدرس ایمیل برای دریافت نظرات مخاطبین نیز برای تبلیغات غیر اینترنتی بسیار موثر خواهد بود.
3- بهترین زمان را برای تبلیغات انتخاب کنید.
یکی از مهمترین فاکتورها برای بهتر دیده شدن خدمات و کالای شما این است که بدانید در چه زمان باید آن ها را در جامعه معرفی کنید. مسلما در زمانی که همه رقبا در حال فعالیت تبلیغاتی شدید هستند، معرفی محصول شما سخت خواهد شد زیرا رقابت تنگاتنگ ایجاد خواهد شد. لذا شما باید بازار کار را زیر نظر داشته باشید و در زمانی که شرایط مهیا شده و مطمئن هستید که در این زمان فرصت خوبی برای معرفی کالاست، باید شروع به تبلیغات سازنده نمود.