نکته بسیار مهم در مورد تبلیغات، تاثیر منفی آن ها در صورت عدم ارائه صحیح آگهی تبلیغاتی است. همان گونه که یک آگهی تبلیغ موثر می تواند تاثیری فوق العاده در موفقیت شما داشته باشد به همان اندازه تبلیغ بی کیفیت نمی تواند منجر به شکست و افت جایگاه شما در میان رقبای کاری گردد. به همین دلیل لازم است بدانید که چه عواملی منجر می شوند که شما یک تبلیغ موثر نداشته باشید:
1- احساس برتری خود نسبت به دیگران
این که شما فکر کنید خودتان از دیگران در هر زمینه ای بهتر هستید منجر می شود که نظرات دیگران را نشنوید و در نتیجه هیچ وقت متوجه عیب های خود نشوید. برخی افراد گمان می کنند آنقدر توانایی دارند که حتی برای تبلیغات خدمات خود می توانند دست به کار شده و اقدام به تولید آگهی کنند. همین امر منجر می شود نتوانند تبلیغات موثری به بازار عرضه کنند.
2- استفاده از آمار نشان دهنده میزان فروش
برخی از افراد اعتقاد دارند که باید آمار فروش در آگهی لحاظ گردد تا مخاطب پی به کیفیت خدمات ببرد. این باور زمانی درست خواهد بود که شما پس از چندبار ارائه آگهی تبلیغاتی و افزایش فروش اقدام به ارائه ارقام فروش کنید در غیر این صورت استفاده از این ترفند درست نخواهد بود.
3- عدم توجه به تاثیر تبلیغات
پیگیری نکردن روند تاثیر تبلیغات مانع از این می شود که شما نتوانید در دورهای بعدی تبلیغات موثر داشته باشید. شما باید همیشه کیفیت آگهی تبلیغاتی، میزان تاثیرگذاری آن ها و همچنین دیدگاه مخاطبین نسبت به آن ها را زیر نظر داشته باشید. حتی بررسی کنید که آگهی شما در میان تبلیغات رقبا در چه جایگاهی قرار دارد.
4- به روز نبودن تبلیغات و یا روش تبلیغاتی
با توجه به این که همواره روش های تبلیغاتی مختلفی در جهان عرضه می شود شما باید خود را با آن وفق دهید تا از عرصه رقابت عقب نمانده و از این طریق تبلیغات بسیار تاثیر گذاری را در میان مخاطبین ارائه کنید.
5- دخالت در کار متخصصین تبلیغات
همان گونه که قبلا بیان کرده ایم در امر تبلیغات باید به سراغ متخصصین در این زمینه بروید. زیرا آن ها مهارت کافی در این مورد داشته و به صورت کاملا حرفه ای و با در نظر گرفتن تمامی جوانب می توانند آگهی تبلیغاتی بسیار موثر داشته باشند. لذا زمانی که توصیه ای به شما دارند شما نباید در کار آن ها دخالت کرده و سعی کنید نهایتا نظر خود را عملی کنید. ارائه نظرات و پیشنهادات خوب است ولی نهایتا باید امور را به دست این افراد متخصص سپرد.