گروه مشاورین ورانگر واقع در تهران با هدف تکمیل نیوری کاری خود در نظر دارد افرادی را در عناوین شغلی مختلف استخدام نماید. از شما خواهشمند است ابتدا شرایط استخدامی را مطالعه نموده و در صورت برخورداری از شرایط، مدارک خود را تا 14 خرداد ماه 1397 برای شرکت ارسال نمایید.
عناوین و شرایط شغلی:
کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار:
1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- آشنایی و تسلط کامل به  SQL
کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار:
1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- آشنا به صنعت پخش
3- ترجیحا آقا و مجرد
کارشناس پشتیبانی نرم افزار
1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- آشنا به حسابداری و نرم افزارهای مالی و نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی
3- مسلط به  SQL 
کارشناس برنامه نویس پایگاه داده
1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- مسلط به  SQL   
3- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
4- فعالیت به صورت تمام وقت
کارشناس فروش
1- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- آشنا به فروش نرم افزار
3- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط