شرکت دارو سازی آوه سینا در ساوه در نظر دارد در راستای تکمیل نیروی کاری بخش تولید، از واجدین شرایط برای عناوین شغلی مدیر تولید و سرپرست تولید، استخدام به عمل آورد. از شما درخواست می شود که پس از مطالعه شرایط استخدامی، درخواست خود را تا پایان روز 14 خرداد ماه 1397 برای شرکت ارسال نمایید.
شرایط استخدامی:
1- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا
2- تجربه سرپرستی در کارخانجات تولید دارو