شرکت فن آوران اطلاعات سوشیانس واقع در تهران به منظور تکمیل کادر تخصصی خود از افراد متخصص در زمینه برنامه نویسی دعوت به همکارین موده و از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است که مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 22 خرداد ماه 1397 برای شرکت ارسال نمایند. 
شرایط استخدام:
1- تسلط کامل بر مفاهیم  Multi Layer Programming, OOP
2- تسلط کامل بر # C
3- تسلط کامل بر  SQL Server
4- تسلط کامل بر   CSS,Web Service, Java Script, Ajax, Entity Framework, MVC
5- داشتن حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط با برنامه نویسی با MVC , #C به صورت حرفه ای
6- استخدام از تمامی مقاطع تحصیلی
7- ارای نمونه کار عملیاتی مرتبط با بسترهای فوق
8- امکان همکاری به صورت پروژه ای