زمانی که قرار است برای کسب و کار و خدمات خود تبلیغات انجام دهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که تبلیغات نتواند در مخاطب تاثیر بگذارد به هیچ عنوان موفق نخواهیم شد. به همین دلیل است که روانشناسی تبلیغات اهمیت بسیاری دارد. در این راستا بازاریابان و طراحان تبلیغات از روش هایی استفاده می کنند که منجر به ترغیب در مخاطب شده و در نتیجه از نظر روانشناسی بتواند تاثیر مثبت در مخاطب داشته باشد. در این مقاله به بررسی برخی از این روش ها خواهیم پرداخت.

1- استفاده از مدل نورون های آینه ای نورون های آینه ای

سلول هایی از مغز هستند که با دیدن یک عمل، مغز را به تکرار آن عمل تحریک می کنند. برای مثال زمانی که کسی حس خواب آلودگی داشته باشد شما نیز کم کم به صورت ناخواسته همین حس را پیدا خواهید کرد. حال بازاریابان در طراحی تبلیغات خود از این اصل استفاده می نمایند به این طریق که مدل های خاص و افراد مشهور را در تبلیغات خود وارد می کنند تا مخاطبین به استفاده از این کالا ترغیب شوند.

2- کمک گرفتن از مدار یا سیستم پاداش مغز سیستم پاداش مغز

مجموعه ای از سلول های عصبی هستند که در انسان انگیزه، لذت و یادگیری را ایجاد می کند. زمانی که شما با مسئله مبهمی روبرو شوید برای یافتن علت این مسئله کنکجاو شده و پس از یافتن پاسخ، این مدار پاداش مغز فعال می شود. لذا طراحان تبلیغات از این ویژگی مغز استفاده کرده و با ایجاد حس کنجکاوی در مخاطبین سعی می کنند آن ها را به سمت لینک های تبلیغاتی خود بکشانند. توجه داشته باشید که این لینک ها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخ مخاطب را ارائه کند در غیر این صورت مخاطب خود را از دست خواهید داد.

3- توجه به قانون راست دست ها

با توجه به این که غالب جمعیت کشورها راست دست هستند به همین دلیل در مراکز خرید و فروشگاه ها اجناس مهم در سمت راست و اجناس کم اهمیت تر در سمت چپ قرار می گیرد زیرا گرایش ذاتی افراد به سمت راست است. حال شما در بنرهای تبلیغاتی خود باید کالای خود را در سمت راست قرار دهید و یا اگر از مدل استافده می کنید این کالا باید در دست راست مدل باشد چون توجه اکثر مخاطبین به این است.

4- افزایش قیمت کالا

یک باور عمومی در میان مردم وجود دارد که هر چه یک جنس گران تر باشد یعنی مواد اولیه آن بهتر بوده پس در نتیجه از کیفیت بهتری برخوردار است به همین دلیل در روانشناسی تبلیغات نیز از این باور استفاده کرده و برای برند شدن یک کالای تجاری قیمت کالا را بالا می برند تا این کالا در ذهن مخاطب برجسته به نظر برسد.