یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت کسب و کار، شیوه معرفی شما در بازار رقابتی و در میان مردم است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و امکان ارتباط با نقاط مختلف دنیا، مسئله تبلیغات اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در این شرایط در صورتی که شما نتوانید تبلیغات موثر برای کسب و کار و خدمات خود ارائه کنید، شک نکنید که رتبه شما افت کرده و در مدت کوتاهی از عرصه رقابت حذف خواهید شد. 
هر آگهی تبلیغاتی چه از نوع صوتی و چه تبلیغات متنی، از بخش های مختلفی تشکیل شده است که مهمترین قسمت آن متنی است که برای این آگهی تبلیغ نگارش می شود. این متن به شدت می تواند تاثیر گذار باشد به گونه ای که حتی به جرات می توان گفت که متن آگهی تبلیغاتی تقریبا 70 درصد موفقیت آن آگهی را تعیین خواهد کرد. لذا در نگارش متن تبلیغاتی باید به چند نکته توجه داشت:
 
1- متن شما باید مستقیما همان چیزی را بیان کند که هدف شما را از تبلیغات به مخاطب ارائه کند. حاشیه رفتن در نگارش متن، خارج از حوصله مخاطب است. البته گاها ممکن است برخی افراد حاشیه نرفتن را با کلی گویی اشتباه در نظر بگیرند. وقتی توصیه می شود که حاشیه نروید به این معناست که حرف اضافه نزنید نه این که همان بحث اصلی را به صورت کلی بیان کنید. به طور کلی در نگارش متن تبلیغاتی باید به طور کامل در مورد خدمات و کسب و کار خود بدون حاشیه رفتن صحبت کنید.
2- سعی کنید که در متن خود یک نوع خدمت را به مخاطب گوشزد کرده و به نوعی او را نصیحت کنید. البته این بدان معنا نیست که یک متن اندرزگو را تدوین کنید بلکه شما باید در متن خود مسیر درست را متناسب با نوع خدماتی که به مشتری ارائه می دهید برای مخاطبین عرضه کرده و به او توصیه هایی در انتخاب درست داشته باشید.
3- دلایل ارائه این خدمات را در متن آگهی تبلیغاتی بیان کنید. به مشتری نشان دهید که کالا یا خدمات شما چه مزیت هایی داشته و شما به چه دلیل یا دلایلی در این حرفه وارد شده اید.
4- به هیچ عنوان از خود تعریف بیهوده نکنید. شما باید ویژگی های خدمات و کالای خود را با کلیه جزئیات در آگهی تبلیغ معرفی کنید اما تعریف از برند خود و حتی تعریف هایی که مخاطب در آن حس کند که شما هدف تخریب رقبا را دارید، برای شما بسیار مخرب خواهد بود.
5- متن خود را بسیار ساده و روان بیان کنید. سعی نکنید که با کاربرد کلمات پیچیده و ثقیل، اگهی خود را باکلاس و جذاب تر نشان دهید.