شرکت رایان هم افزا اقدام به جذب نیرو در سمت شغلی کارشناس دیتا بیس اراکل نموده و از متقاضیان دعوت می شود که درخواست خود را حداکثر تا 22 اسفند ماه 1396 به شرکت ارسال نمایند. متقاضیان توجه داشته باشند که محل کار در تهران خواهد بود.
 
شرایط استخدامی:
1- داشتن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد
2- متخصص در زمینه های oracle RAC- Rman, dataguard- performance tuning