شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در نظر دارد که افرادی را در سمت کمک خلبان استخدام نماید. از متقاضیان خواهشمند است که حداکثر تا 19 اسفند ماه 1396 جهت ثبت نام در سایت هواپیمایی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که استخدام نهایی در صورت قبولی در آزمون استخدامی و سپری کردن دوره های آموزشی انجام خواهد شد.