تبلیغات به معنی معرفی یک حرفه یا خدمات به بازار جهانی به منظور جلب توجه مخاطبین و تبدیل بیشتر آن ها به مشتریان بالفعل است. همان گونه که مشخص شد تبلیغات در واقع واسط میان شما و مشتریان برای بهتر معرفی شدن کسب وکار و کالاهای شماست لذا این مسئله بسیار اهمیت دارد که مشتری متوجه منظور پیام تبلیغاتی شما گردد و رسیدن به این مرحله تنها منوط به آن است که عناصر اصلی تبلیغات در هر آگهی تبلیغاتی لحاظ گردد:

۱- پیام دهنده یا تبلیغ کننده

منظور از مبلغ، فرد یا افرادی است که آگهی تبلیغاتی را تولید و نشر می کنند. هر تبلیغ کننده متناسب با اهداف تبلیغ، نوع کسب و کار و همچنین فرهنگ حاکم بر جامعه پیام های تبلیغاتی را تولید کرده و در میان مخاطبین خود عرضه می کند. توجه داشته باشید که تبلیغ کننده با ابزارهای تبلیغ دو مقوله جدا از هم هستند. در واقع ابزارهای تبلیغ (همانند بنرها، رسانه ها، اینترنت و...) وسایل کمکی برای فرد و یا گروه تبلیغ دهنده هستند تا از این طریق بتوانند آگهی خود را وارد بازار کنند. یکی از مهمترین ویژگی هایی که پیام دهنده باید داشته باشد، خلاقیت فکری و هنری است به گونه ای که بتواند یک آگهی تبلیغاتی بسیار جذاب را ایجاد کرده و از این طریق شانس دیده شدن آن را در میان مخاطبین بیشتر کند.

۲- پیام گیرنده

پیام گیرنده همان مخاطبینی هستند که قرار است آگهی ما را رویت کنند. کیفیت تبلیغات شما را مخاطبین تعیین خواهند کرد. نکته ای که در این قسمت لازم به ذکر می دانیم، تطابق آگهی تبلیغاتی با مخاطبین کسب و کار شماست. به این معنا که قرار نیست همه افراد از خدمات شما استقبال کنند بلکه تنها کسانی به سمت شما جذب خواهد شد که می دانند این کالا یا خدمات نیاز آن ها را رفع خواهد کرد. لذا آگهی تبلیغاتی خود را متناسب با این افراد و برجسته نمودن نیازهای آن ها طراحی کنید.

۳- پیام آگهی تبلیغاتی

پیام آگهی تبلیغ قرار است به صورت مختصر و مفید، بهترین معرفی را از شما داشته باشد. در نتیجه این موضوع بسیار مهم است که محتوای تبلیغ چگونه باشد. صداقت در گفتار نباید فراموش گردد زیرا تبلیغات دروغین بالاخره وجه اصلی شما را در میان مخاطبین نمایان خواهد کرد و این اتفاق منجر به بی اعتمادی آن ها نسبت به شما خواهد شد. لذا محتوای تبلیغ باید صادقانه، بدون تخریب رقبای کاری و ارائه کننده بهترین تعریف از شما باشد. در این صورت شک نکنید که پیام شما در ذهن مخاطب ماندگار خواهد شد.