شرکت مزرعه فراز آسمان به منظور تکمیل گروه کاری خود نیازمند به یک حسابدار ماهر و کارآزموده داشته و در این راستا از متقاضیان درخواست می شود حداکثر تا پایان وقت اداری 20 اسفند ماه 1396 رزومه کاری و علمی خود را متناسب با شرایط ذکر شده در آگهی به شرکت ارسال نمایند.
 
شرایط استخدامی:
1- حسابداران زن با برخورداری از مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
3- محل کار در تهران