بانک ایران زمین در راستای بهبود خدمت رسانی خود به مشتریان محترم در نظر دارد که به منظور فعالیت های بهینه در سمت متصدی بانک نیرو استخدام نماید. لذا از متقاضیان خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت ادارای روی 21 اسفند ماه 1396 رزومه خود را به لینک WWW.IZBANK.IR  متناسب با شرایط ارسال نمایند. همچنین لازم به ذکر است که گزینش نهایی براساس آزمونی صورت خواهد گرفت که در 25 اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد.
 
رشته های مورد نظر:
1- حسابداری کلیه گرایش ها
2- علوم اقتصادی اقتصاد، پول و بانکداری، نظری، بازرگانی، صنعتی، بین الملل، اقتصادسنجی، اسلامی
3- مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی، مالی، بیمه، امور بانکی (بانکداری)، فناوری اطلاعات، امور شعب، اجرایی، MIS، اطلاعات و ارتباطات
4- بانکداری و امور بانکی کلیه گرایش ها
5- مهندسی صنایع کلیه گرایش ها
6- مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها
شرایط استخدامی:
1- تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران 
2- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی 
3- عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی 
4- عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران 
5- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان 
6- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم (برای داوطلبان ذکور) 
توجه : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7- تندرستی و توانایی کامل جسمی، روحی و اخلاقی جهت انجام فعالیت های شغلی بانکی(به تأئید پزشک معتمد بانک) 
تبصره 2: برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت قبولی در مراحل سنجش، تأئید پزشک معتمد بانک در مورد توانایی انجام کار الزامی است. 
8- نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذی صلاح 
9- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی 30 سال تمام شمسی (متولدین 1366/12/18 به بعد) و کارشناسی ارشد 35 سال تمام شمسی (متولدین 1361/12/18 به بعد) می باشد. 
10- حداقل معدل کل در مقطع کارشناسی 16 تمام و برای مقطع کارشناسی ارشد 15 تمام می باشد. 
نکته بسیار مهم: کلیه داوطلبان استخدامی در صورت قبولی در آزمون به هنگام تشکیل پرونده (یک ماه پس از برگزاری آزمون) ملزم به ارائه اصل کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی ( یا گواهی نامه موقت معتبر) می باشند و در صورت عدم ارائه مدارک استخدام آنان منتفی خواهد شد. 
11- متقاضیان باید بومی و ساکن تهران باشند. 
تبصره 3: بومی به شخصی اطلاق می گردد که دارای حداقل یک شرط از دو شرط ذیل باشد: 
      • محل تولد وی استان تهران باشد. 
      • حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته در یکی از شهرهای استان تهران ساکن بوده باشد(با ارائه مدرک معتبر سند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری) 
12- صرفاً فارغ التحصیلان رشته و گرایش های تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مندرج در جدول فوق، می توانند در فرآیند استخدامی شرکت نمایند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها امکان پذیر نمی باشند. 
13- استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی و همچنین قبولی در آزمون، مصاحبه ها، معاینات پزشکی و تأیید گزینش بانک می باشد. لیکن ثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر یک از مراحل فوق هیچ گونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام ایجاد نمی نماید. 
14- چنانچه خلاف هریک از شرایط اشاره شده در آگهی استخدام در مورد هر یک از داوطلبان به اثبات برسد. از استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل آمده و حتی در صورت استخدام اقدامات لازم جهت قطع رابطه استخدامی انجام خواهد شد. 
15- مسئولیت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالی یا تفسیر اشتباه شرایط اعلام شده در آگهی، با متقاضی می باشد. 
توجه : از آنجا که از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبی جهت شرکت در مصاحبه استخدامی دعوت به عمل می آید، لذا مقتضی است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن های ضروری تماس در فرم تقاضای ثبت نام مبذول نمایند. 
16- بدیهی است در صورتی که در هر مرحله مشخص گردد تاریخ فارغ التحصیلی، پایان یا معافیت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام، بعد از تاریخ مدنظر در این آگهی بوده است تخلف محسوب گردیده و از استخدام و اشتغال به کار وی در هر مرحله ای ممانعت بعمل خواهد آمد.