شرکت مدیا پردازش به منظور استخدام مسئول دفتر و تکمیل کادر اداری خود اقدام به جذب نیرو نموده و از واجدین شرایط خواهشمند است که رزومه کاری خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 7 اسفند ماه 1396 برای شرکت ارسال نمایند.
 
سمت ها و شرایط استخدامی:
استخدام مسئول دفتر
1- استخدام نیروی زن دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- مسلط به زبان انگلیسی
3- مسلط به نرم افزار آفیس
4- ترجیحا آشنا به برنامه PW kara
5- دارای حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط با خزانه داری
استخدام کارشناس تدارکات داخلی
1- استخدام نیروی مرد دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
2- دارای حداکثر 35 سال سن
3- برخورداری از حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
4- آشنا به زبان انگلیسی
5- مسلط به نرم افزار آفیس