شرکت سفیر ریل آسیا به منظور تکمیل نیروی کاری خود در سمت رئیس قطار مسافری از متقاضیان مرد واجد شرایط دعوت به همکاری نموده است. از شما خواهشمند است در صورت تمایل رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه 1396 برای شرکت به آدرس www.safirrailasia.com  ارسال نمایید. همچنین افراد می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک ذکر شده مراجعه کنند. 
 
شرایط استخدامی:
1- دارا بودن مدرک کارشناسی
2- استخدام از طریق آزمون علمی، مصاحبه و تحقیق
3- نیاز به تاییدیه معاینات پزشکی
4- محل استخدام در تهران و البرز