شرکت بازرگانی برنا زیر مجموعه کارخانه فردان الکتریک به منظور تکمیل گروه کاری خود در زمینه فروش و بازاریابی از واجدین شرایط دعوت به همکاری نموده است. متقاضیان لازم است که درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 12 اسفند ماه 1396 برای شرکت ارسال نمایند.
 
شرایط استخدامی:
1- نیروی مرد در همه مقاطع تحصیلی
2- محل استخدامی در تهران