کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان فراخوان جذب نیرو در رشته کتابداری داده است. از متقاضیان مرد فارغ التحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و لزوما از یکی از دانشگاه های دولتی کشور، درخواست می شود که نهایتا تا 30 بهمن ماه 96 مدارک خود را براساس شرایط زیر تا پایان وقت اداری برای دانشگاه ارسال نمایند. توجه داشته باشید که افرادی که از نظر معدل و سوابق کاری نسبت به سایر شرکت کنندگان شرایط بهتری دارند در اولویت خواهند بود . از طرف دیگه زمان مصاحبه کاری متعاقبا در تماس تلفنی اعلام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
1- تكميل برگ تقاضای همكاری (يک قطعه عكس روی آن الصاق گردد).
2- تصوير مدرک تحصيلی دانشگاهی (معدل در آن ذكر شده باشد و يا توسط واحد دانشگاهی مربوطه تائيد شده باشد).
3-  تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی
4-  رزومه سوابق تحصيلی، علمی، تحقيقاتی، شغلی و ……… .
1- كارت پايان خدمت يا معافيت
 
شرایط اختصاصی:
1- آشنایی با مهارت های هفت گانه ICDL
2- آشنايی و تسلط كافی بر نرم افزارهای كتابخانه ای
3- آشنایی نسبی با زبان انگليسی
4- موفقيت در آزمون كتبی و يا مصاحبه تخصصی (حسب نياز) و طی مراحل گزينش
شرایط عمومی:
1- تابعيت جمهوری اسلامی ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
3- اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسلام يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
4- عدم سابقه عضويت يا وابستگی به گروه های سياسی معارض با نظام اسلامی ايران.
5- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلی.
6- نداشتن سوء پيشينه كيفری موثر.
7- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذيصلاح.
8- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الكلی و نظاير آن.
9- برخورداری از سلامت و توانايی جسمانی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
10- دارا بودن حداكثر ۲۸ سال سن برای دارندگان مدرک كارشناسی و ۳۰ سال برای دارندگان مدرک كارشناسی ارشد.