قابل توجه فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مامایی، سوپروایزر، علوم آزمایشگاهی و کارشناس ماما می رساند که جهاد دانشگاهی استان مرکزی یه منظور تکیل کادر پزشکی در مرکز درمان ناباروری اقدام به جذب نیروی کارآمد نموده است. از متقاضیان درخواست می شود که براساس شرایط زیر رزومه خود را به امور اداری جهاد دانشگاهی استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد حاج آقاصابر، ساختمان جهاد دانشگاهی حداکثر تا پایان ساعت اداری 30 بهمن ماه 96 ارسال نمایند. 
 
شرایط رزومه مورد نظر عبارت است از:
1- کارشناس مامايی با حداقل 5 سال سابقه مرتبط- (اولویت با فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتي).
2- كارشناس علوم آزمايشگاهی (اولویت با فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتی و  افراد داراي سابقه كاری)
3- سوپروايزر كارشناس يا كارشناس ارشد مامايي يا پرستاري حداقل با ده سال سابقه كار مرتبط- (اولویت با فارغ التحصيلان دانشگاه های دولتی).
4- کارشناس ماما (اولویت با فارغ التحصيلان دانشگاه های دولتی و افراد دارای سابقه كاری).