شرکت پیمانکاری بزرگ در تهران واقع در محدوده چیتگر و دهکده المپیک جهت تکمیل کادر مالی و اداری خود از واجدین شرایط دعوات به همکاری نموده است. از متقاضیان خواهشمند است که پس از مطالعه شرایط و مدارک مورد نیاز رزومه خود را به آدرس ایمیل Accounting@tarazmohaseb.ir  ارسال نمایند.
 
شرایط کارشناس حسابداری:
1- تسلط به نرم افزارهای مالی و آفیس
2- داشتن حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط با رشته
شرایط کارشناس مالی:
1- آشنایی با نرم افزارهای حضور وغیاب پرسنل ، اتوماسیون های اداری، بیمه و آفیس
2- داشتن حداقل دوسال سابقه کاری مرتبط با رشته
شرایط استخدام منشی:
1- آشنایی کامل با نرم افزارهای اتوماسیون اداری و آفیس
2- داشتن حداقل دو سال سابقه کاری در زمینه اداری و دفترداری