شرکت آژیراک بتن واقع در تهران به منظور تکمیل کادر فنی خود جهت کار در کرج به منظور تعمیر و نگهداری ساختمانی از افراد واجد شرایط درخواست می شود که رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل Eng.hos96@yahoo.com ارسال نمایند. همچنین شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02122291522  تماس فرمایید.
شرایط کلی استخدام:
1- رشته برق و مکانیک
2- آشنا به کامپیوتر