یک شرکت معتبر در اصفهان به منظور تکمیل کادر فنی و اداری خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری نموده است. از متقاضیان خواشمند است پس از مطالعه شرایط در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل Isfahanjob1396@gmail.com  ارسال نمایند.
سمت شغلی و شرایط استخدامی:
1- مدیر فروش
 (استخدام نیرود مرد با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت فروش در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
2- مدیر خرید 
(استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت خرید در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
3- مدیر مالی 
(استخدام نیروی مرد یا زن با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریت خرید در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
4- مدیر تبلیغات 
(استخدام نیروی مرد یا زن با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت تبلیغات در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
5- کارشناس خرید
 (استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی و داراش حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
6- کارشناس فروش
 (استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی و داراش حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
7- کارشناس ارشد بازرگانی خارجی 
(استخدام نیروی مرد یا زن با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته و مرتبط در زمینه صادرات و واردات)
8- کارشناس ارشد مالی 
(استخدام نیروی زن یا مرد با حداقل مدرک کارشناسی ارشد مالی و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته در شرکتهای معتبر خصوصی یا دولتی)
9- کارشناس ارشد تبلیغات 
(استخدام نیروی زن یا مرد با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته ، مسلط به نرم افزارهای مرتبط)
10- کارشناس آزمایشگاه شیمی 
(استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی ارشد ترجیحا شیمی آلی و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته در آزمایشگاه)
11- کارشناس گریس 
(استخدام نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی و دارای حداقل ۳ سال سابقه کار پیوسته در زمینه گریس)